ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας:

Beiersdorf Hellas AE
Αγίου Νεκταρίου 2,
15344, Γέρακας Αττικής
T: +30 210 660 0000
F: +30 210 661 2344
E:Contact.ath@Beiersdorf.com


Νόμιμοι εκπρόσωποι (μέλη Δ.Σ.):

  •  Θεόδωρος Πουλόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  •  Κωνσταντίνος Ντόγανος, Αντιπρόεδρος

  •  Dr. Melanie Schrewe, Μέλος

  • Matteo Silvestri, Μέλος

  • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μέλος

  •  Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος
 
Διεύθυνση όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Αρ. ΜΑΕ : 13370/04/Β/86/327

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000316701000

ΑΦΜ : EL098004327