ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας:

Beiersdorf Hellas AE
Θεοτοκοπούλου 4, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25, Αθήνα
T: +30 210 660 0000
F: +30 210 661 2344
E:Contact.ath@Beiersdorf.com


Νόμιμοι εκπρόσωποι (μέλη Δ.Σ.):

Θεόδωρος Πουλόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Ντόγανος, Αντιπρόεδρος

Dr. Melanie Schrewe, Μέλος

Matteo Silvestri, Μέλος

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μέλος

 Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος
 
Διεύθυνση όπως αναφέρεται παραπάνω.
 
Αρ. ΜΑΕ : 13370/04/Β/86/327

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000316701000

ΑΦΜ : EL098004327