Σας ευχαριστούμε για την αξιολόγησή σας!

Η Beiersdorf AG έχει το δικαίωμα να ελέγχει όλα τα σχόλια πριν από τη δημοσίευσή τους και να μην προχωρήσει με τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να είναι υπερβολικό, μη  πραγματικό γεγονός ή μπορεί να συνιστά κατάχρηση. *