ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΠΟΝΟΣ

Η πρωτοβουλία του Hansaplast
"Περισσότερη Δράση - λιγότερος πόνος"
θέλει να σας παρακινήσει να κινηθείτε -
διότι όντας περισσότερο αθλητικοί και δραστήριοι
μειώνετε την πιθανότητα ασθένειας και πόνου